รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3163 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Four Cents” brown Straits settlements Queen Victoria (#B16), 2 pcs., unused with part original gum and fine used, watermark crown CA, F.(2)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Four Cents” brown Straits settlements Queen Victoria (#B16), 2 pcs., unused with part original gum and fine used, watermark crown CA, F.(2)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B17), unused with part original gum, hinged and stains, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B17), unused with part original gum, hinged and stains, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:52:   unsold

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B17), fine used, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2623 dated 7/7/2003
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B17), fine used, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2623 dated 7/7/2003

Auction Result for LOT NO:53:   unsold

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B18), unused without gum, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B18), unused without gum, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Eight Cents” orange Straits settlements Queen Victoria (#B19), 2 pcs., unused with partial gum and fine used, watermark crown CA, F.(2)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Eight Cents” orange Straits settlements Queen Victoria (#B19), 2 pcs., unused with partial gum and fine used, watermark crown CA, F.(2)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” slate Straits settlements Queen Victoria (#B20), unused without gum, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2899 dated 1/10/2003
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” slate Straits settlements Queen Victoria (#B20), unused without gum, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2899 dated 1/10/2003

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” slate Straits settlements Queen Victoria (#B20), fine used, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” slate Straits settlements Queen Victoria (#B20), fine used, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:57:   unsold

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” dull purple Straits settlements Queen Victoria (#B21), unused without gum, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” dull purple Straits settlements Queen Victoria (#B21), unused without gum, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” dull purple Straits settlements Queen Victoria (#B21), fine used, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” dull purple Straits settlements Queen Victoria (#B21), fine used, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:59:   unsold

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 500000   Approx: € 14285  Download Blank POST-BID
1883 Cover sent from Bangkok to Hamburg via postal service of British Consulate Post Office in Bangkok. Franked “ B “ overprinted on Strait Settlement, 8 cents (# B19). Tied British Consulate Bangkok cds.(BSR-03) dated 23-June-1883 (46 days before inauguration of Siamese Post). Forwarding agent H.Kloop in oval rubber stamp at upper left corner, Singapore P-Paid in red, dated 28-June-1883. Reverse showing Humburg cds, dated 4-Aug-1883. Very clean and fresh condition with 2 usual cuts for quarantine procedure. Extremely rare in this condition. VF.(1)
2426 ซองจดหมายผ่านระบบไปรษณีย์กงสุลอังกฤษในประเทศไทย จากกรุงเทพ ไป ฮัมบูกร์ ติดแสตมป์ Strait Settlement ราคา 8 cents (# B19) ประทับตราไปรษณีย์กงสุลอังกฤษ BANGKOK วันที่ 23-มิถุนายน-2426 (เพียง 46 วัน ก่อนเริ่มกิจการไปรษณีย์สยาม) มีตรายาง Forwarder agent H.Kloop ประทับวงรี ตรา SINGAPORE P-PAID สีแดงลงวันที่ 28-มิถุนายน-2426 ด้านหลังมีตรารับ วันที่ 4 สิงหาคม 2426 สภาพสะอาดสีสดมาก พร้อมรอยเจาะปกติที่หน้าซองสองครั้ง สภาพนี้หายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 760000

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” 1Solot- 1Salung((#1-5) complete set of 5 values consisting of 1 mounted mint set and used set, 1Solot complete with 3 plates, 1Att(#2), 1Sio(#3), 1Sik(#4), and 1Salung(#5) with colour shade. Also included 4 postal card First Issue 1Att(#PC-0001) locally used in Bangkok and 1 First Issue - Surcharged 4Atts(#PC-0002) cto Wang Bang Pa-in. All nicely mounted on 6 Lighthouse album pages. F.(6 pages)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1โสฬส- 1สลึง((#1-5) ครบชุด 5 ดวง ยังไม่ใช้ติดฮินท์และใช้แล้วอย่างละ 1 ชุด ราคา 1โสฬสครบทั้งสามแม่พิมพ์ ราคา 1อัฐ(#2), ราคา 1เสี้ยว(#3), ราคา 1ซีก(#4), และราคา 1สลึง(#5) มีเปรียบเทียบสี นอกจากนี้ยังมีไปรษณียบัตรชุดแรก ราคา 1อัฐ(#PC-0001) ส่งภายในกรุงเทพฯ 4 ใบและไปรษณียบัตรชุดแรกพิมพ์แก้ราคาเป็น 4อัฐ(#PC-0002) ประทับตราวังบางปะอินเพื่อการสะสม 1 ใบ ทั้งหมดจัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้ม Lighthouse 6 แผ่น F.(6 pages)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 62    meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1883 Rama V - 1st Issue 1 Solot (#1var) plate 3, mounted mint, unlisted error imperf. all 4 sides, without gum nevertheless very rare F. (1)
2426 ชุดแรก 1 โสฬส (#1var) plate 3 ยังไม่ใช้ ตลกไม่ปรุฟันทั้งสี่ด้าน ไม่มีกาว หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 63    meaning meaning
Starting: THB 300000   Approx: € 8571  Download Blank POST-BID
1883 Rama V - 1st Issue 1 Sik (#4var) mounted mint with left margin. Extremely rare error imperforated between margin. Obverse very fresh colour with one tiny dark spot at top center; reverse hinges remained, very tiny thin at far left margin with light even tonning, normal characteristic gum creases as usual for this issue. Only 5 recorded known for marginal imperf and Eurseree has the honour to handle 2, we do strongly believe that this sample is the best condition of all. Premium exhibit item and Excessively rare. F-VF.(1) Note: the last time a similar item sold at Eurseree with an insect hole was exactly 8 years ago Sale#25 on 07/08/2011 Lot 340 at 400,000 Baht.
2426 ชุดแรก 1 ซีก (#4 var) ยังไม่ใช้ติดขอบซ้าย ตลกไม่ปรุฟันระหว่างขอบและดวงแสตมป์ มีฮิ้นท์ สีสด กาวเดิม แต่อมเหลืองอ่อนๆ สุดยอดหายากมาก F-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 720000

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1883 Rama V - 1st Issue 1 Sik (#4var) mounted mint, handstamped “SPECIMEN” in black by member of UPU, original gum with some staines nevertheless very rare handstamped specimen on first issue. F.(1)
2426 ชุดแรก 1 ซีก (#4 var) ยังไม่ใช้ พิมพ์ทับ handstamped “SPECIMEN” ภาษาอังกฤษ โดยประเทศสมาชิก ยู พี ยู มีฮินท์ สภาพกาวเดิม มีสนิม หายากมากบนแสตมป์ชุดแรก F.(1)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1883 “First Issue” unissued 1 Fuang(#6). This value was never issued as the delivery was very late. It is much sort after by collector. Fresh mounted mint, original gum. VF.(1)
2426 “ชุดแรก” ราคา 1เฟื้อง(#6) ยังไม่ใช้ ดวงนี้ไม่ได้ออกใช้เนื่องจากมาถึงช้า หายากมากๆ สภาพติดฮินท์ กาวเดิม สีสดมาก สภาพดีมากๆ VF.(1)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 66    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Sio printed in unissued color, sepia color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinged. VF.(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเสี้ยว พิมพ์สีซีเปีย บนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ สีสด สภาพดี VF.(1)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 8200

more details

LOT NO: 67    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Seek printed in unissued color, blue color. Printed on ungummed medium thin paper, imperf., without security punched hold, fresh hinge remained. VF(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาซีก พิมพ์สีฟ้า บนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู มีฮินท์ เป็นแบบที่หายากมาก สีสด สภาพดีมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 68    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1883 Trial Colour Plate Proof, Rama V - 1st issue 1 Fuang printed in unissued color, dark red color. Printed on ungummed thin paper, imperf., without security punched hold, fresh unhinged. VF(1)
2426 ปรู๊ฟพิมพ์ทดลองสี Plate Proof ร.5 ชุดแรก ราคาเฟื้อง พิมพ์สีแดงเข้ม บนกระดาษบาง ไม่มีกาว ไม่ปรุฟัน ไม่เจาะรู ไม่มีฮินท์ สีสด สภาพดีมาก VF(1)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 69    meaning meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
1883 Waterlow Sample Specimen, Rama V - 1st issue 1 Fuang. 9 stamps in minature sheet. Printed in issued color red, perf., on ungummed paper with small security punched hold. Overprinted WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN in black. Rare. VF(9)
2426 แสตมป์ตัวอย่างสี Color Trials Specimen ร.5 ชุดแรก ราคา 1เฟื้อง เต็มแผ่นเล็กเก้าดวง พิมพ์ด้วยสีแดง บนกระดาษไม่มีกาว ปรุฟัน ทุกดวงเจาะรูเล็กๆหนึ่งรู พิมพ์ทับด้วยสีดำว่า WATERLOW & SONS LTD. SPECIMEN สภาพดีมาก หายาก VF(9)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 78000

more details

LOT NO: 70    meaning Thai postmarks
Starting: THB 500000   Approx: € 14285  Download Blank POST-BID
1886 Cover sent from Bangkok to Hamburg bearing 1st Issue King Chulalongkorn Salung(#5) x 2 values one at upper right corner and another one at lower left corner for a double postal rate to Scotland(24 Atts) tied by Bangkok P-Paid with stars(BSR-05) dated 3/3/1886, reverse transit Singapore cds. dated March 8, 1886 and arrival Edinburgh cds. Apr 6 1886, nice clean condition, a single rate with single Salung is more common found but for a double rate using same 2 values of Salung are recorded with less than 6 items, an very important item for advance exhibitors for tranditional class, postal history and postal rate collectors. F-VF.(1) P.A.T. certified #31/2018
2428 ซองส่งจากกรุงเทพฯไป เอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ ติดแสตมป์ชุดแรก ราคาสลึง จำนวนสองดวง ดวงหนึ่งที่มุมบนขวา อีกดวงที่มุมล่างซ้าย จ่ายค่าอัตราไปรษณีย์พิกัดที่สองหนักไม่เกิน 30กรัม สองสลึง(24 อัฐ) ประทับตรา ภาษาอังกฤษล้วน Bangkok P-Paid ชนิดมีดาว(BSR-05) วันที่ 3/3/1886(2428) หลังซองประทับตราผ่าน Singapore cds. วันที่ 8 มี.ค. 1886 และตรารับปลายทาง Edinburgh(เอดินเบอระ) วันที่ 6 เม.ย. 1886 ตราทุกตราคมชัดมาก ติดแสตมป์สองดวงไม่ปน หายากมาก สภาพสวยมาก F-VF.(1) ใบรับรอง ส.ต.ท. #31/2018

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 940000

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1894 First Issue cover from Samutprakarn to Bangkok affixed with First Issue 1Sik(#4) and 1889 Provisional Issue 1Att on 1 Sio(#20/1) tied by SAMUTPRAKARN (PSR-02A) cds dated 11.12.12 corresponding to 11 March 1894. On obverse bearing “ต” in triangle. This cover is philatelic and non postally used. Certificate No.11640/99 dated 18 July 1999 by Peter Holcombe. F.(1) SOLD AS IS
2436 ซองผนึกแสตมป์ชุดแรก ส่งจากสมุทรปราการไปกรุงเทพฯ ราคา 1ซีก(#4) และชุดชั่วคราว เสี้ยวแก้อัฐ (#20/1) ประทับตราสมุทรปราการ (PSR-02A) วันที่ 11.12.12 ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม 1894 ด้านหน้ามีตัวอักษร “ต” ในสามเหลี่ยมหมึกสีดำ ซองนี้ไม่ผ่านระบบไปรษณีย์ มีใบ Certificate หมายเลข11640/99 วันที่ 18 July 1999 ออกโดย Peter Holcombe F.(1) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:71:   unsold

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1894 First Issue cover from Samutprakarn to Bangkok affixed with First Issue 1Sik(#4) and 1889 Provisional Issue 1Att on 1 Sio(#20/1) tied by SAMUTPRAKARN (PSR-02A) cds dated 11.12.12 corresponding to 11 March 1894. On obverse bearing “ต” in triangle. This cover is Philatelic and non postally used. F.(1) SOLD AS IS
2436 ซองผนึกแสตมป์ชุดแรก ส่งจากสมุทรปราการไปกรุงเทพฯ ราคา 1ซีก(#4) และชุดชั่วคราว เสี้ยวแก้อัฐ (#20/1) ประทับตราสมุทรปราการ (PSR-02A) วันที่ 11.12.12 ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม 1894 ด้านหน้ามีตัวอักษร “ต” ในสามเหลี่ยมหมึกสีดำ ซองนี้ไม่ผ่านระบบไปรษณีย์ F.(1) SOLD AS IS

Auction Result for LOT NO:72:   unsold

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1894 First Issue cover from Samutprakarn to Bangkok affixed 1Sik(#4) and 1889 Provisional Issue 1Att on 1 Sio(#20/1) tied by SAMUTPRAKARN (PSR-02A) cds dated 11.12.12 corresponding to 11 March 1894. On obverse bearing “ต” in triangle. This cover is Philatelic and non postally used. F.(1) SOLD AS IS
2436 ซองผนึกแสตมป์ชุดแรก ส่งจากสมุทรปราการไปกรุงเทพฯ ราคา 1ซีก(#4) และชุดชั่วคราว เสี้ยวแก้อัฐ (#20/1) ประทับตราสมุทรปราการ (PSR-02A) วันที่ 11.12.12 ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม 1894 ด้านหน้ามีตัวอักษร “ต” ในสามเหลี่ยมหมึกสีดำ ซองนี้ไม่ผ่านระบบไปรษณีย์ F.(1) SOLD AS IS

Auction Result for LOT NO:73:   unsold

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1885 Provisional issue 1 Tical surcharged on 1 Solot type II (#8) Plate III, very fine mounted mint. VF(1) P.A.T. certified #61/2019
2428 ชุดโสฬสแก้ 1 Tical แบบที่ 2 (#8) plate 3 ยังไม่ใช้ สภาพดี กาวเดิม ขาว สภาพนอก มีฮิ้น VF.(1) P.A.T. certified #61/2019

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 6800

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1885 Provisional issue 1 Tical surcharged on 1 Solot type II (#8) Plate III, very fine used with full 100% cancellation Bangkok P-Paid with stars cds.(BSR-05) dated 1/6/1886. VF(1) P.A.T. certified #66/2019
2428 ชุดโสฬสแก้ 1 Tical แบบที่ 2 (#8) plate 3 ใช้แล้ว ประทับตราชัด 100% Bangkok P-Paid with stars cds.(BSR-05) วันที่ 1/6/1886. VF.(1) P.A.T. certified #66/2019

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1885 Provisional Issue - Tical type 4 surcharged on Solot Plate III (#10), very fine used. VF(1)
2428 ชุดชั่วคราว Tical แบบที่ 4 แก้บน โสฬสเพลทที่3 (#10) ใช้แล้ว สภาพสวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:76:   unsold

more details

LOT NO: 77   
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1885 Provisional issue 1 Tical on First issue one Solot Plate III rare type IV & V (#10, 11) on the same pair, unused partial gum, hinged, few short perfs, the pair in very fresh colour and consider still in excellent condition, extremely rare for both type in combination pair, excellent exhibition item. F-VF.(2) P.A.T. certified #65/2019
2428 ตัวแก้ราคาชั่วคราวชนิดราคา 1 บาทแก้บนชุดแรกโสฬสเพลทที่ 3 แบบที่ 4 & 5 (#10, 11) ยังไม่ใช้เป็นคู่แนวนอนติดกัน กาวเดิมบางส่วน มีฮินท์ สีสวยสดมาก หายากมากสำหรับตัวแก้สองแบบเป็นคู่ติดกัน เหมาะกับการประกวด F-VF.(2) ส.ต.ท. รับรอง #65/2019

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1887-1907 Selection useful remainder of mostly 2nd issue and its surcharges 1887-1907 containing Second Issue (#12-19) complete set of 8 values in one mounted mint set and 1 used set. Also included value 24Atts(#18) in block of 6(#x2) with “H.S.B.C.” handstamp and various surcharged both unused and used such as “1Att on 2Atts (#21-23)”, “4Atts on 24Atts (#31-32)”, “4Atts on 24Atts (#33-35)”, “2Atts on 64Atts(#37-42)”, etc. Inspection suggested. Fine. F.(21 Lighthouse pages)
กลุ่มแสตมป์ ชุดสอง และตัวแก้ราคา ที่ออกจำหน่ายในช่วงปี 2430-50 จัดบนกระดาษอัลบั้ม Lighthouse จำนวน 21 แผ่น ประกอบด้วยชุดสอง (#12-19) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้แต่ติดฮินท์และใช้แล้วอย่างละ 1 ชุด นอกจากนี้ยังมีราคา 24อัฐ(#18) บล็อก 6(#x2) ประทับคำว่า “H.S.B.C.” และชุดตัวพิมพ์แก้ราคาอีกมากมาย เช่น “ชุด 1อัฐ บน 2อัฐ (#21-23)”, “ชุด 4อัฐ บน 24อัฐ (#31-32)”, “ชุด 4อัฐ บน 24อัฐ (#33-35)”, “ชุด 2อัฐ บน 64อัฐ(#37-42)”, เป็นต้น ส่วนที่เหลือของชุดสะสมที่ดีมาก ควรตรวจสอบ สภาพดี F.(21 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1887 Letter Card - Lot of 4 mint letter cards consisted of 2Atts (#LC-0001) for use in Bangkok, 4Atts(#LC-0004) for domestic, 10Atts(#LC-0003) and 12Atts(#LC-0004) for overseas. Also included used letter card 10Atts(#LC-0003) from Bangkok to U.S.A.; 12Atts(#LC-0004) from Bangkok to U.S.A., Postal card Second Issue 4Atts(#PC-0004) from Bangkok to Denmark and Reply Card (#PC-0004) from Bangkok to Russia. Fine but minor edging fault. F.(8)
ไปรสนีย์บรรณ์ - กลุ่มไปรสนีย์บรรณ์ยังไม่ใช้ 4 ใบ ประกอบด้วย ราคา 2อัฐ (#LC-0001) สำหรับกรุงเทพฯ, ราคา 4อัฐ(#LC-0004) สำหรับภายในประเทศศ, ราคา 10อัฐ(#LC-0003) และราคา 12อัฐ(#LC-0004) สำหรับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีไปรสนีย์บรรณ์ใช้แล้ว ราคา 10อัฐ(#LC-0003) จากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา; ราคา 12อัฐ(#LC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา, ไปรษณีย์บัตรชุดสอง ราคา 4อัฐ(#PC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปเดนมาร์ค และใบตอบ (PC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปรัสเซีย สภาพดีแต่บางใบมีตำหนิที่ขอบ F.(8)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue 1Att on 2Atts Type IV(#24) unused, light colour faded, rare. F.(1) P.A.T. certified #68/2019
2432 “ชุดชั่วคราว” 1อัฐ บน 2อัฐ แบบสี่(#24) ยังไม่ใช้ สีซีดเล้กน้อย หายาก F.(1) ส.ต.ท. รับรอง #68/2019

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue 1Att on 2Atts Type IV(#24) very fine used, rare. VF.(1) P.A.T. certified #69/2019
2432 “ชุดชั่วคราว” 1อัฐ บน 2อัฐ แบบสี่(#24) ใช้แล้ว สภาพดีมาก หายาก VF.(1) ส.ต.ท. รับรอง #69/2019

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 82    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1889 Provisional Issue” 1Att on 2Atts Type I(#21j), surcharged error double or kiss, fresh unmounted mint. VF.(1) certified by APEX #138662 dated 25/01/2002
1889 “Provisional Issue” 1Att on 2Atts Type I(#21j), surcharged error double or kiss, fresh unmounted mint. VF.(1) certified by APEX #138662 dated 25/01/2002

Auction Result for LOT NO:82:   unsold

more details

LOT NO: 83    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 1Att on 3Atts(#25) surcharged “1” error double or kiss, mounted mint. F.(1) certified by RPS #180565 dated 31/10/2001 / Ex.Vicent Polizatto
1890 Provisional Issue 1Att on 3Atts(#25) surcharged “1” error double or kiss, mounted mint. F.(1) certified by RPS #180565 dated 31/10/2001 / Ex.Vicent Polizatto

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 4285  Download Blank POST-BID
1890 Provisional issue 1 on 3atts(#26) very fine used, top key value for provisional surcharges and most sort after by all advance collectors. VF.(1) P.A.T. certified 71/2019
2433 ชุดชั่วคราวตัวแก้ 1บน3อัฐ (#26) ใช้แล้ว สีสด เป็นแสตมป์ตัวแก้หลักที่หายากที่สุด VF.(1) ส.ต.ท. รับรอง #71/2019

Auction Result for LOT NO:84:   unsold

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue - 2atts on 1att on 3atts (#26/1), unused with part original gum, very light colour fade for accuracy, rare, F.(1) P.A.T. certified #72/2019
2433 ชุดชั่วคราว 3อัฐ แก้เป็น 1อัฐ แล้วแก้เป็น 2อัฐ “สองขูด” (#26/1) ยังไม่ใช้ มีกาวบางส่วน สีซีดเล็กน้อย นอกนั้นสภาพดีมาก หายาก F.(1) ส.ต.ท. รับรอง #72/2019

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 2 on 3 atts type I, II, III & IV # 27-30 set of 4 values, mint and used one set of each. Few stains. F.(8)
2433 ชุดชั่วคราว 3 แก้เป็น 2อัฐ แบบ 1, 2, 3 & 4 #27-30 ครบชุด 4ดวง ยังไม่ใช้ และ ใช้แล้ว อย่างละชุด มีคราบเหลืองบางส่วน F.(8)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 87    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1890 Provisional Issue 2 Atts surcharge on 3 Atts type II #28var, variety type I & II combined, colour faded, fine used. F(1) certified by APEX #142011 dated 21/06/2002
2432 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 3 อัฐ แก้ 2อัฐ แบบ 2 #28var ตลกแก้แบบ 1 & 2 รวมกัน ใช้แล้ว สีตก F(1) ใบรับรองโดย APEX #142011 dated 21/06/2002

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 88    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1890 Provisional surcharge 2 on 3 atts type III # 29a, vertical pair, both error surcharges misplaced badly, mounted min, hinge remained. F.(2)
2433 ชุดชั่วคราว 3 แก้เป็น 2อัฐ แบบ 3 #29a ยังไม่ใช้คู่แนวตั้ง ตลกพิมพ์เคลื่อนมาก มีฮินท์ สวยมาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 89    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1890 Provisional surcharge 2 on 3 atts type III & IV # 29a-30a, error all surcharges misplaced badly, 3 values mounted mint. F.(3)
2433 ชุดชั่วคราว 3 แก้เป็น 2อัฐ แบบ 3-4 #29a-30a ยังไม่ใช้สีสด 3ดวง ตลกพิมพ์เคลื่อนมาก สวยมาก F.(3)

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 90    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1892 “Provisional Issue” 4Atts on 24Atts (#31-32) complete set of 2 values, mint and used one set of each. Fine. F.(2)
2435 “ชุดชั่วคราว” 4อัฐ บน 24อัฐ (#31-32) ครบชุด 2 ดวง ยังไม่ใช้ และ ใช้แล้ว อย่างละชุด สภาพดี F.(4)

Auction Result for LOT NO:90:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 91    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1892 Provisional issue 4 atts on 24 atts (#36c), fine used. Variety, English surch. double. F(1) CV=10,000 THB
2435 ชุดชั่วคราว 4 อัฐ บน 24 อัฐ (#36c) ใช้แล้ว ตลก (variety) ตัวแก้ภาษาอังกฤษพิมพ์ซ้ำ สภาพนอก F(1) CV=10,000 THB

Auction Result for LOT NO:91:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 92    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1892 Provisional issue 4 atts on 24 atts (#36c), fine used, “KEDAH” partial postmark. Variety, English surch. double. F.(1) CV=10,000 THB
2435 ชุดชั่วคราว 4 อัฐ บน 24 อัฐ (#36c) ใช้แล้ว ประทับตรา KEDAH บางส่วน ตลก (variety) ตัวแก้ภาษาอังกฤษพิมพ์ซ้ำ สภาพนอก F(1) CV=10,000 THB

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 93    meaning Thai postmarks
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1892 Registered cover from Bangkok to Saint-Imier, Switzerland unmixed issue franking with Second Issue 1Att(#12)x3, 2Atts(#13)x3, and one each of 3Atts(#14), 4Atts(#15), 8Atts(#16), and 12Atts(#17) totally 36 Atts paying for letter weight 2 ticals 24Atts and registration fee 12Atts, Tied by BANGKOK 2 (BSR-06A) cds dated 27.9.92. On reverse bearing SAINT-IMIER arrival cds dated 31.X.92, red waxy on flaps. On obverse bearing boxed “R” in black ink and hnadwritten registration number 4168. Fine. F.(1)
2435 ซองลงทะเบียนส่งจากกรุงเทพฯ ไปแซงต์ อิมิเยร์ สวิสเซอร์แลนด์ ผนึกแสตมป์ชุดสองไม่ปนชุด ราคา 1อัฐ(#12) 3 ดวง, 2อัฐ(#13) 3 ดวง, และ 3อัฐ(#14), 4อัฐ(#15), 8อัฐ(#16), และ 12อัฐ(#17) อย่างละดวง รวมเป็นเงิน 36 อัฐ จ่ายค่าส่งสำหรับจดหมายหนัก 2 บาท 24อัฐ และค่าลงทะเบียน 12อัฐ ประทับตรา BANGKOK 2 (BSR-06A) วันที่ 27.9.92 ด้านหลังมีตรารับ ST.-IMIER วันที่ 31.X.92, ครั่งสีแดงปิดที่ฝาซอง ด้านหน้ามีอักษร “R” ในกรอบสี่เหลี่ยมสีดำและลงทะเบียนหมายเลข 4168 เขียนด้วยลายมือ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 86000

more details

LOT NO: 94    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts rare type II(#38), very fine lightly mounted mint, very fresh, only 500 mintage, extremely rare, VF(1) CV=60,000THB.
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ แบบ2(#38) 2โม่ง ยังไม่ใช้ สีสวยสดมาก สภาพนอก มีฮินท์บาง ออกเพียง 500ดวงเท่านั้น หายากมาก VF(1) CV=60,00THB.

Auction Result for LOT NO:94:   Sold at THB 47000

more details

LOT NO: 95    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts rare type II(#38), very fine used, very fresh, only 500 mintage, extremely rare, VF(1) CV=70,000THB.
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ แบบ2(#38) 2โม่ง ใช้แล้ว สีสวยสดมาก สภาพนอก ออกเพียง 500ดวงเท่านั้น หายากมาก VF(1) CV = 70,00THB.

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 96    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts in large multiple of 24(4x6) from position A7-F10 comprising of type I(#37x13), typeIII(#39x2), type IV(#40x5) & type V(#41x4), unmounted mint, even brown gum, attractive large multiple. F(24)
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ บล็อก 24(4x6) จากตำหน่ง A7=F10 ประกอบด้วยตัวแก้ แบบ 1(#37x13), แบบ 3(#39x2), แบบ 4(#40x5) & แบบ 5(#41x4) ยังไม่ใช้ ไม่มีฮินท์ กาวน้ำตาล บล็อกใหญ่หายาก F.(24)

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 97    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue surcharge 2 on 64atts block of 4 comprising of typeIII(#39x2) & type IV(#40x2), unmounted mint, even brown gum. F(4)
2437 รุ่นชั่วคราวแก้ราคา 2 บน 64อัฐ บล็อก 24(4x6) จากตำหน่ง A7=F10 ประกอบด้วยตัวแก้ แบบ 3(#39x2) & แบบ 4(#40x2) ยังไม่ใช้ ไม่มีฮินท์ กาวน้ำตาล F.(4)

Auction Result for LOT NO:97:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 98    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue 2 Atts surcharged on 64 Atts (#42var & #68var) mounted mint, surcharges badly misplaced, even brown gum, fine. F.(2)
2442 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว ราคา 2อัฐ แก้บน 64อัฐ (#42var & #68var) ยังไม่ใช้ 2ดวง ตลกตัวแก้เคลื่อนมาก ติดฮินท์ กาวน้ำตาล F.(2)

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 99    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue 1Att on 64Atts (#43a) error with surcharged inverted, unmounted mint, even brown gum. Fine. F.(1) CV=10,000THB. / certified by RPS #171406 dated 27/05/1998
2437 ชุดชั่วคราว 1อัฐ บน 64อัฐ (#43a) ตลกตัวแก้พิมพ์หัวกลับ ยังไม่ใช้ ไม่มีฮินท์ กาวน้ำตาล F.(1) CV=10,000THB. / ใบรับรอง RPS #171406 dated 27/05/1998

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 100    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1894 Provisional Issue 1 atts on 64 atts, type 5 (#47a), mounted mint vertical pair, both error upper value without Siamese surcharged and the lower value tranposed. Very unusallly error. F(2)
2437 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ บน 64 อัฐ แบบที่ 5 (#47a) ยังไม่ใช้คู่แนวตั้ง ตลกดวงบนไม่มีตัวแก้ภาษาไทย ส่วนดวงล่างตัวแก้ภาษาไทยและอังกฤษสลับตำแหน่งกัน หายาก F.(2)

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 17500
Found 3163 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price