รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3163 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 101    meaning meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1894 Provisional surcharged on 2nd issue, 2 atts on 64 atts, small Roman font, type 1 (#48, #48c), unused, block of four, lower left value “s” omitted, original gum, even toned, never hinged. F.(4) / (surcharged by typeset at Siam Mercantile Printing)
2437 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ ตัวแก้โรมันเล็ก แบบที่ 1 (#48, #48c) ยังไม่ใช้ บล็อกสี่ ดวงมุมล่างซ้ายตลก “s”ไม่มี ไม่มีฮินท์ กาวอมเหลืองอ่อนๆ F.(4) (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์สยามเมอร์แคนไทล์)

Auction Result for LOT NO:101:   Sold at THB 3300

more details

LOT NO: 102    meaning meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1894 Provisional surcharged on 2nd issue, 2 atts on 64 atts, small Roman font, type 1 (#48, #48c), unused, block of four, lower right value “s” omitted, original gum, even toned, never hinged. F.(4) / (surcharged by typeset at Siam Mercantile Printing)
2437 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ ตัวแก้โรมันเล็ก แบบที่ 1 (#48, #48c) ยังไม่ใช้ บล็อกสี่ ดวงมุมล่างขวาตลก “s”ไม่มี ไม่มีฮินท์ กาวอมเหลืองอ่อนๆ F.(4) (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์สยามเมอร์แคนไทล์)

Auction Result for LOT NO:102:   Sold at THB 3200

more details

LOT NO: 103    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1894 Provisional issue 2 atts on 64 atts, small Roman font, type 2 (#49e, 49f), unused error surcharged on both sides and another one also with reverse side inverted, original gum, brown gum, hinged. F.(2) CV=15,000 THB
2437 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ ตัวแก้โรมันเล็ก แบบที่ 2 (#49e, 49f) 2 ดวง ยังไม่ใช้ ตลก ตัวแก้ด้านหลังด้วย และอีกดวงแก้ด้านหลังแต่พิมพ์หัวกลับ มีฮินท์ กาวน้ำตาล F.(2) CV=15,000 THB

Auction Result for LOT NO:103:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 104    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1894 Provisional issue 2 atts on 64 atts, small Roman font, type 2 (#49e), unused error surcharged on both sides with reverse side inverted, wihtout gum. F.(1) CV=7,500 THB
2437 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ ตัวแก้โรมันเล็ก แบบที่ 2 (#49e) ยังไม่ใช้ ตลก ตัวแก้ด้านหลัง แต่ด้ายนหลังพิมพ์หัวกลับ ไม่มีกาว F.(1) CV=7,500 THB

Auction Result for LOT NO:104:   Sold at THB 4200

more details

LOT NO: 105    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1895 Provisional issue 4 atts on 12 atts type III (#53a), 2 values unmounte mint, error double surch.Fresh original gum. VF.(2) CV=8,000 THB
2438 ชุดชั่วคราว 4 อัฐ บน 12 อัฐ แบบ 3(#53a) 2ดวง ยังไม่ใช้ ตลก ตัวแก้พิมพ์ซ้ำ สภาพนอก กาวเดิม ไม่มีฮิ้นท์ VF(2) CV=8,000 THB

Auction Result for LOT NO:105:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 106    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1895 Provision issue 4 atts on 12 atts type II & III (#52a, #53a), 2 values unmounte mint, error double surch.Fresh original gum. VF.(2) CV=12,000 THB
2438 ชุดชั่วคราว 4 อัฐ บน 12 อัฐ แบบ 3(#53a) 2ดวง ยังไม่ใช้ ตลก ตัวแก้พิมพ์ซ้ำ สภาพนอก กาวเดิม ไม่มีฮิ้นท์ VF(2) CV=12,000 THB

Auction Result for LOT NO:106:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 107    meaning Thai postmarks
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1895 Red band envelope from Chantaburi to France mixed franking with one each of Second Issue 3Atts(#14), 4Atts(#15), Provisional Issue 1Att on 64Atts(#44), 1Att on 64Atts(#45), and 1Att on 64Atts(#46), Provisional Issue 2Atts on 64Atts(#49) totally 12Atts paying for overseas letter rate 12Atts, tied by CHANTABURI (PSR-02B) cds dated 8.4.114 corresponding to 8 August 1895. Fine. F.(1)
2438 ซองจดหมายคาดสีแดงส่งจากจันทบุรีไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์อย่างละดวง ชุดสอง ราคา 3อัฐ(#14), 4อัฐ(#15), ชุดชั่วคราว 1อัฐ บน 64อัฐ(#44), 1อัฐ บน 64อัฐ(#45), และ 1อัฐ บน 64อัฐ(#46), ชุดชั่วคราว 2อัฐ บน 64อัฐ(#49) รวม 12อัฐ สำหรับค่าส่งจดหมายไปต่างประเทศอัตรา 12อัฐ ประทับตราจันทรบุรี (PSR-02B) วันที่ 8.4.114 ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม 2438 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:107:   Sold at THB 80000

more details

LOT NO: 108    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1898 Provisional Issue 1 Att surcharge on 12 Atts type I-III(#54-56) complete set of 3, lightly mounted. F-VF.(3) CV=12,900THB.
2441 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 12 อัฐ แก้เป็น 1อัฐ แบบ 1-3(#54-6) ครบชุด 3ดวง ยังไม่ใช้ มีฮินท์บาง F-VF.(3) CV=12,900THB.

Auction Result for LOT NO:108:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 109    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1898 Provisional Issue 1 Att surcharge on 12 Atts type I-III(#54-56) fine used complete set of 3. F-VF.(3) CV=12,900THB.
2441 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 12 อัฐ แก้เป็น 1อัฐ แบบ 1-3(#54-6) ครบชุด 3ดวง ใช้แล้ว F-VF.(3) CV=12,900THB.

Auction Result for LOT NO:109:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 110    meaning meaning meaning
Starting: THB 40000   Approx: € 1142  Download Blank POST-BID
1898 Provisional Issue 1 Att surcharge on 12 Atts type I(#54, 54c), rarte type II(#55, 55a) & type III(#56), all in blocks of 4 mounted mint original gum, rare combination multiple. CV=59,400THB. F-VF(12)
2441 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 12 อัฐ แก้เป็น 1อัฐ ยังไม่ใช้บล็อก 4 แบบ 1(#54, 54c), แบบ 2(#55, 55a) & แบบ 3(#56) กาวเดิม หายากมากเป็นบล็อก CV=59,400THB. F-VF(12)

Auction Result for LOT NO:110:   Sold at THB 88000

more details

LOT NO: 111    meaning meaning
Starting: THB 200000   Approx: € 5714  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 2 atts on 64 atts, type 2 (#58, #58var), unused, block of four. Variety, upper right value “๒” short tail, bottom left values with spaced between “า” and “๒” and another two values with spaced “s” _”.”(stop). Excessively rare this combination variety and so far the only BLOCK RECORDED, original gum, fresh, light stains on reverse, all never hinged. F.(4) (surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ แบบที่ 2 “๒ ชิด” (#58, #58var) ยังไม่ใช้ บล๊อคสี่ ตลก Unlisted Variety แสตมป์ดวงล่างซ้าย “๒” ไม่ชิด “า” หนึ่งดวง และ ระยะห่างระหว่าง “s” กับ “.” สองดวง น่าสนใจและหายากมากๆ สำหรับ UNIQUE BLOCK RECORDED สภาพนอก สีสด หลังติดสนิมอ่อนๆ ไม่มีฮินท์ สวยมาก F.(4) (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)

Auction Result for LOT NO:111:   Sold at THB 250000

more details

LOT NO: 112    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue 2 Atts surcharged on 64 Atts type I (#68 & #68a) unmounted mint in horizontal pair with upper margin, left value error “Figure 1 instead of 2” , even brown gum, fine, scarce. F.(2) CV=12,000+THB.
2442 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว ราคา 2อัฐ แก้บน 64อัฐ แบบ 1 (#68 & #68a) ยังไม่ใช้คู่แนวนอนติดขอบบน ตลกดวงซ้าย “เลข 2 พิมพ์เป็นเลข 1 ” ไม่ฮินท์ กาวน้ำตาล F.(2) CV=12,000+THB.

Auction Result for LOT NO:112:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 113    meaning meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 4 atts on 24 atts (#63, #63a+e), unused block of six with lower margin. Variety 2 values with “Atts” Roman, original gum, light even gum tone, never hinged. F.(4) CV=14,000++THB.(surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 4 อัฐ บน 24 อัฐ (#63, #63a+e) ยังไม่ใช้ บล๊อคหก ตลก แสตมป์ สองดวงเป็น “Atts” โรมัน สภาพสีสด ไม่มีฮินท์ กาวอมเหลืองอ่อนๆ F.(6) CV=14,000++THB. (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)

Auction Result for LOT NO:113:   Sold at THB 8400

more details

LOT NO: 114    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 4 atts on 24 atts (#63a, #63b, #63d, #63e), 6 used samples with variety “A” Roman(a), 1st “t” Romam”(b), “A” & 2nd “t” Roman, “tts” Romam. F.(6) CV=8,000++THB.(surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 4 อัฐ บน 24 อัฐ (#63a, #63b, #63d, #63e) ใช้แล้ว 6 ดวง มีตลกหลากหลาย สภาพดีมาก F.(6) CV=8,000++THB. (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)

Auction Result for LOT NO:114:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 115    meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 10 atts on 24 atts (#64e), unused. Variety, “tts” Roman and badly misplaced, part original gum, even tone, hinged. F.(1) CV=30,000 THB (surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 10 อัฐ บน 24 อัฐ “สิบใหญ่” (#64e) ยังไม่ใช้ ตลก Variety “tts” โรมัน และแก้ราคาเคลื่อนมาก กาวบางส่วน อมเหลือง ฮินท์ F.(1) CV=30,000 THB (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)

Auction Result for LOT NO:115:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 116    meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 10 atts on 24 atts (#64a), unused. Variety, “A” Roman, even tone, hinged. F.(1) CV=30,000 THB (surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 10 อัฐ บน 24 อัฐ “สิบใหญ่” (#64a) ยังไม่ใช้ ตลก Variety “A” โรมัน กาวบางส่วน อมเหลือง ฮินท์ F.(1) CV=30,000 THB (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)

Auction Result for LOT NO:116:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 117    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 1 atts on 12 atts type 2 (#66, #66a), unused horizontal pair left value with variety “1” inverted. Very fresh original gum, never hinged. VF.(2) CV=10,000 THB++ (surcharged by typeset at Vacharin Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 1 อัฐ บน 12 อัฐ แบบที่ 2 (#66, #66a) ยังไม่ใช้ คู่แนวนอน ดวงซ้ายตัวแก้ “1” หัวกลับ (#66a) สภาพนอก สีสด ไม่มีฮินท์ สวยมากๆ VF.(2) CV=10,000 THB++ (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์วัชรินทร์)

Auction Result for LOT NO:117:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 118    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 1 atts on 12 atts type 1-2 (#65-66), 2 vertical pairs overprinnted by member of UPU “ULTRAMAR”(Portuguese), original gum, hinged. F.(4) (surcharged by typeset at Vacharin Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 1 อัฐ บน 12 อัฐ แบบที่ 1-2 (#65-66) สองคู่แนวตั้ง ทั้งหมดพิมพ์ทับตัวอย่าง โดยประเทศสมาชิก ยู พี ยู “ULTRAMAR”(ภาษาโปรตุเกส) มีฮินท์ สวยมาก F.(4) / (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์วัชรินทร์)

Auction Result for LOT NO:118:   Sold at THB 36000

more details

LOT NO: 119    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1899 Provisional Issue surcharged on 2nd issue, 2 atts on 64 atts type 2 (#68, #68a), very fine used horizontal pair, position A6-A7. Error right value A7 surcharged “1” instead of “2” (#68a), สวยมาก F.(2) CV=10,000++ THB (surcharged by typeset at Vacharin Printing)
2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ บน 64 อัฐ แบบที่ 2 (#68, #68a) ใช้แล้ว คู่แนวนอน ตำแหน่งที่ A6-A7 ตลก แสตมป์ดวงขวา A7 พิมพ์ตัวแก้เลข 2 ผิดเป็น เลข 1 (#68a) สวยมาก VF.F.(2) CV=10,000++ THB (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์วัชรินทร์)

Auction Result for LOT NO:119:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 120    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1899 “Third Issue” 1Att-64Atts(#69-84) complete set of 16 values containing 1 mounted mint set and 1 used set. Also included one each of 1909 Provisional Issue 6st. on 6Atts(#138), error Spaced Sa-tang (#138b), and 14st. on 14Atts(#140). Fine. F.(35)
2442 “ชุดสาม” ราคา 1อัฐ-64อัฐ(#69-84) ครบชุด 16 ดวง ยังไม่ใช้แต่ติดฮินท์และใช้แล้ว อย่างละ 1 ชุด นอกจากนี้ยังมี ชุดชั่วคราว 2452 ราคา 6สต. บน 6อัฐ(#138), ตัวตลก ระยะ “Satang” ห่าง (#138b), และราคา 14สต. บน 14อัฐ(#140) สภาพดี F.(35)

Auction Result for LOT NO:120:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 121    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 4285  Download Blank POST-BID
1899 “Rejected Die” 1a.-10a. (#85-9) complete set of 5 values very fresh mounted mint. Excellent condition. One of the key set for the period. VF.(5)CV=200,000THB.
2442 “ชุดพระพักตร์เพี้ยน” ราคา 1อัฐ-10อัฐ (#85-9) ครบชุด 5 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สีสด สภาพดีมาก หายากในสภาพนี้ เป็นชุดหลักชุดหนึ่งของการสะสมแสตมป์รัชกาลที่ 5 VF.(5)CV=200,000THB.

Auction Result for LOT NO:121:   Sold at THB 150000

more details

LOT NO: 122    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
1899 “Rejected Die” high value 10a. (#89) very fresh mounted mint. Slightly off center to the upper otherwise in excellent condition. VF.(1) CV=90,000THB.
2442 “ชุดพระพักตร์เพี้ยน” ราคาสูง10อัฐ (#89) ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สีสด สภาพดีมาก VF.(1) CV=90,000THB.

Auction Result for LOT NO:122:   Sold at THB 42000

more details

LOT NO: 123    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 1000  Download Blank POST-BID
1899 “Rejected Die” 1a.-10a. (#85-9) complete set of 5 values very fine used all cnacelled clearly by Korat. Excellent condition. VF.(5) CV=75,000THB.
2442 “ชุดพระพักตร์เพี้ยน” ราคา 1อัฐ-10อัฐ (#85-9) ครบชุด 5 ดวง ใช้แล้ว ทุหดวงประทับตราชัดมาก “Korat” สีสด สภาพดีมาก หายาก VF.(5) CV=75,000THB.

Auction Result for LOT NO:123:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 124    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1899 Postal card King Rama V “Rejected Die” 1-1/2Atts (PC-0006), unused, fine. F.(1)
2442 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 “พระพักตร์เพี้ยน” ราคา 1-1/2อัฐ (PC-0006) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:124:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 125    meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2857  Download Blank POST-BID
1902 “BATTAMBONG” Provisional Issue typewriter surcharge type 1 10atts(#91) used, only 360 stamps existed, very rare in fine condition. F(1) CV=180,000 THB / P.A.T. certified #76/2019
2445 “ชุดพระตะบองแก้ราคา” พิมพ์แก้รุ่นแรก ชนิดราคา 10 อัฐ(#90) ใช้แล้ว หายากมาก สภาพดีมาก F(1) CV=180,000 THB / ส.ต.ท. รับรอง #76/2019

Auction Result for LOT NO:125:   unsold

more details

LOT NO: 126    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1902 “BATTAMBONG” Provisional Issue typewriter surcharge 2 on 3atts(#90) & 10 on 12atts unused pair set of 2. Both with expert opinions of genuine #90 from “The Philatelic Foundation” dated 1976 and #91 from Peter Holcome dated 1986. VERY IMPORTANT NOTICE: Experts at Eurseree do have different opinions on the set and believed that these 2 values are NOT GENUINE. Therefore this lot will be Sold As Is and NO RETURN. Bidders are warned strongly to examine the lot personally. (2)
2445 “ชุดพระตะบองแก้ราคา” พิมพ์แก้ ชนิดราคา 2 บน 3อัฐ(#90) และ 10 บน 12อัฐ ครบชุด 2 ดวง ยังไม่ใช้ ทั้งคู่มีใบรับรองแท้ #90 จาก “The Philatelic Foundation” ปี 1976 และ #91 จาก Peter Holcome dated 1986. หมายเหตุสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญที่เอื้อเสรีฯ มีความคิดเห็นต่างจากใบรับรองทั้งสองใบ และเชื่อว่าอาจจะเป็นตัวแก้ที่ทำปลอมภายหลัง ดังนั้นรายการนี้จะทำการขายตามสภาพเท่านั้น ไม่รับคืน ผู้ประมูลควรพิจารณาด้วยตัวเองให้ถี่ถ้วนด้วย (2)

Auction Result for LOT NO:126:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 127    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1902 Cover from Bangkok to Zurich affixed with Second Issue 12Atts(#17) paying for overseas letter rate, tied by BANGKOK 1 (BDR-01A) cds dated 10.2.21 corresponding to 10 May 1902. On reverse bearing BANGKOK 1 (BDR-01A) transit cds of same date and ZURICH 17 arrival cds dated 3.6.02. Fine. F.(1)
2445 ซองจดหมายส่งจากกรุงเทพฯ ไปซูริค ผนึกแสตมป์ชุดสอง ราคา 12อัฐ(#17) จ่ายค่าส่งจดหมายไปต่างประเทศ ประทับตรากรุงเทพฯ 1 (BDR-01A) วันที่ 10.2.21 ตรงกับวันที่ 10 พฤษภาคม 2445 ด้านหลังมีตราผ่านกรุงเทพฯ 1 (BDR-01A) วันที่วันเดียวกัน และตรารับ ZURICH 17 วันที่ 3.6.02 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:127:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 128    meaning Thai postmarks
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1903 Picture postcard “Rakna ceremony at Ducit Park Bangkok & Menam Chow Phya” by J. Antonio affixed solo Third Issue 1Att(#69) tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 7.5.1902. This card was reused by franking German postage stamp 5Pf. tied by KAIS. DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST (German Shippost) cds dated 2/1/03 and SCHNEIDENNIHL arrival cds dated 31.1.03. Fine. Unusual. F.(1)
2446 ไปรษณียบัตรภาพ “พระราชพิธีแรกนา ณ สวนดุสิต & แม่น้ำเจ้าพระยา” โดย J. Antonio affixed ผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 1อัฐ(#69) ดวงเดียว ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 7.5.1902 ไปรษณียบัตรนี้ถูกนำมาใช้ใหม่โดยผนึกแสตมป์เยอรมัน ราคา 5Pf. ประทับตรา KAIS. DEUTSCHE MARINE SCHIFFSPOST (เรือไปรษณีย์ของเยอรมัน) วันที่ 2/1/03 และตรารับ SCHNEIDENNIHL วันที่ 31.1.03 สภาพดี แปลก F.(1)

Auction Result for LOT NO:128:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 129    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1904 Lot of 3 picture cards included “A Type of the People”, “Elephant hunt at Ayuthia” and “Rakna Ceremony at Dusit Park - Bangkok & Manam Chow Phya”. All affixed with a solo Third Issue 1Att(#69). Two cards tied by CHANTABURI (PDR-03A) cds dated 2.3.04 and 14.12.04 respectively, and the last one tied by CHANTABURI (PSR-03C) cds dated 18.10.04. Fine. F.(3)
2447 กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 3 ใบ ประกอบด้วยภาพ “A Type of the People”, “Elephant hunt at Ayuthia” และ “Rakna Ceremony at Dusit Park - Bangkok & Manam Chow Phya” ทั้งหมดผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 1อัฐ(#69) ดวงเดียว สองใบประทับตราจันทบุรี (PDR-03A) วันที่ 2.3.04 และ 14.12.04 ตามลำดับ และใบสุดท้ายประทับตรา CHANTABURI (PSR-03C) วันที่ 18.10.04 สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:129:   Sold at THB 17000

more details

LOT NO: 130    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1904 Picture postcard “Siamese young woman” by J. Antonio, on reverse unmixed issue franking with Third Issue one each of 1Att(#78), 2Atts(#79), 3Atts(#71), 3Atts(#80), 4Atts(#72), 6Atts(#82), 8Atts(#73), 10Atts(#74) and 12tts(#75) totally 49Atts overrated by 44Atts, tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 10.12.1904. Fine. F.(1)
2447 ไปรษณียบัตรภาพ “หญิงสาวชาวสยาม” โดย J. Antonio ด้านหลังผนึกแสตมป์ชุดสามไม่ปนชุด ราคา 1อัฐ(#78), 2อัฐ(#79), 3อัฐ(#71), 3อัฐ(#80), 4อัฐ(#72), 6อัฐ(#82), 8อัฐ(#73), 10อัฐ(#74) และ 12อัฐ(#75) อย่างละดวง รวม 49อัฐ เกินอัตราค่าส่งไป 44อัฐ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 10.12.1904 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:130:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 131    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1904 Postal card King Rama V 1/2 Atts (PC-0010) with ULTRAMAR stamp. Unused. Very fine. Rare. VF.(1)
2447 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ราคา 1-1/2อัฐ (PC-0010) ประทับคำว่า ULTRAMAR ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:131:   Sold at THB 14500

more details

LOT NO: 132    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1906 Postal card King Rama V 2Atts on 1-1/2 Atts (PC-0011) with ULTRAMAR stamp. Unused. Very fine. Rare. VF.(1)
2449 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ราคา 2อัฐ บน 1-1/2อัฐ (PC-0011) ประทับคำว่า ULTRAMAR ยังไม่ใช้ สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:132:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 133    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1908 Postal card Rama V 4Atts(PC-0007) written at Anghin on 28.10.1908 probably to France, tied by SINGAPORE double-ring cds dated 4.11.1908. Fine. F.(1)
2451 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ราคา 4อัฐ(PC-0007) เขียนที่อ่างหิน วันที่ 28.10.1908 คาดว่าส่งไปฝรั่งศส ประทับตราวงกลมคู่ SINGAPORE วันที่ 4.11.1908 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:133:   unsold

more details

LOT NO: 134    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1906 Postal card Rama V 4Atts(PC-0007) from Bangkok to London at lower left corner affixed with Wat Jang Issue 2Att(#95) to meet new rate for overseas postcard, tied by SINGAPORE double-ring cds dated 21.11.1906. Fine. F.(1)
2449 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ราคา 4อัฐ(PC-0007) จากกรุงเทพฯ ไปลอนดอน มุมล่างด้านซ้ายผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง ราคา 2อัฐ(#95) เพื่อชำระค่าส่งไปรษณียบัตรไปต่างประทศในอัตราใหม่ ประทับตราวงกลมคู่ SINGAPORE วันที่ 21.11.1906 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:134:   unsold

more details

LOT NO: 135    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1905 Cover from Bangkok to Singapore affixed with Second Issue 12Atts(#17) paying overseas letter rate, tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 2.2.1902. On reverse bearing SINGAPORE arrival cds dated FE 6, 1905. Minor fault but still in good condtion. F.(1)
2448 ซองจดหมายจากกรุงเทพฯ ไปสิงคโปร์ ผนึกแสตมป์ชุดสอง ราคา 12อัฐ(#17) จ่ายค่าส่งจดหมายไปต่างปรเทศ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 2.2.1902 ด้านหลังมีตรารับ SINGAPORE วันที่ FE 6, 1905 มีตำหนิเล็กน้อยแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:135:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 136    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
1905 Registered cover from Bangkok to Austria mixed franking with Third Issue 8Atts(#73) and 10Atts(#74), and 2 each of Provisional Issue 1Att on 14Atts(#92) and 2Atts on 28Atts(#93) totally 24Atts paying for overseas letter rate 12Atts and registration fee 12Atts, tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 20.6.1905. On reverse bearing NAPOLI PORTO arrival cds date illegible. On obverse bearing boxed BANGKOK 2 bi-lingual registration label No. 9222. Fine. F.(1)
2448 ซองลงทะเบียนส่งจากกรุงเทพฯ ไปออสเตรีย ผนึกแสตมป์ชุดสาม ราคา 8อัฐ(#73) และ 10อัฐ(#74), และชุดชั่วคราว ราคา 1อัฐ บน 14อัฐ(#92) และ 2อัฐ บน 28อัฐ(#93) อย่างละ 2 ดวง รวม 24อัฐ จ่ายค่าส่งจดหมายไปต่างประเทศ 12อัฐ และค่าลงทะเบียน 12อัฐ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 20.6.1905 ด้านหลังมีตรารับ NAPOLI PORTO วันที่อ่านไม่ออก ด้านหน้ามีกรอบสี่เหลี่ยมป้ายลงทะเบียนสองภาษากรุงเทพฯ 2 หมายเลข 9222 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:136:   Sold at THB 11000

more details

LOT NO: 137    meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1904-15 Lot of 12 Lighthouse album pages mounted 1904 Provisional Issue (#92-93), Wat Jang Issue 1Att-1b..(#94-107) in 1 set each of mounted mint and used. Value 12Atts(#100) block of 4 in blue colour, and value 24Atts(#101) in red brown colour in block of 4 and a horizontal pair. Also used set of Jubilee Issue (#115-19) and Wat Jang Surcharged (#127-37), etc. Fine. Inspection suggested. F.(12 pages)
2447-58 กลุ่มกระดาษอัลบั้ม Lighthouse 12 แผ่น ใส่แสตมป์ชุดชั่วคราว 1904 (#92-93), ชุดวัดแจ้ง ราคา 1อัฐ-1บ. (#94-107) ยังไม่ใช้แต่ติดฮินท์และใช้แล้วอย่างละ 1 ชุด ราคา 12อัฐ(#100) บล็อก 4 สีน้ำเงิน, และราคา 24อัฐ(#101) สีน้ำตาลแดง บล็อก 4 และคู่แนวนอนหนึ่งคู่ นอกจากนี้ยังมีชุดรัชมังคลาภิเษก (#115-19) และชุดวัดแจ้งแก้ (#127-37) ใช้แล้ว เป็นต้น สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(12 pages)

Auction Result for LOT NO:137:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 138    meaning
Starting: THB 24000   Approx: € 685  Download Blank POST-BID
1905 Fourth Issue “Wat Jang” 2a., 3a., 4a., 5a., 8a., 9a., 24a. & 1t. #95-102 8 values withut gum overprinnted by member of UPU “ULTRAMAR”(Portuguese). F.(8)
2448 ชุดสี่ “วัดแจ้ง” 2a., 3a., 4a., 5a., 8a., 9a., 24a. & 1t. #95-102 รวม 8 ดวง ไม่มีกาว ทั้งหมดพิมพ์ทับตัวอย่าง โดยประเทศสมาชิก ยู พี ยู “ULTRAMAR”(ภาษาโปรตุเกส) F.(8)

Auction Result for LOT NO:138:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 139    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1905 King Rama V Provisionsal Issue 1 att on 18 atts and 2 atts on 28 atts (#92-93) mint and used excellent study of this 2 values in deep details positioning included varieties, errors, broken letters, oval stop, double or kiss, and some large multiples as block of 30 mint(3x10) and block of 24 used(4x6) in total over 200 and 4 postally used postcards. Very good for serious collectors in studying housed and detailed neatly on 6 pages. F-VF.(6 pages)
2448 แสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดชั่วคราว 1 อัฐ บน 18 อัฐ และ 2 อัฐ บน 28 อัฐ (#92-93) ใช้แล้ว และ ยังไม่ใช้ การศึกษาแสตมป์ตัวแก้ชุดนี้อย่างละเอียด มีตัวตลกต่างๆเช่น อักษรไม่สมบูรณ์ พิมพ์ซ้ำ จุดวงรี และบล็อกใหญ่ เช่นบล็อก 30(3x10), บล็อก 24 ใช้แล้ว แสตมป์ทั้งหมดรวมกันกว่า 200 ดวง และ ไปรษณียบัตร 4 แผ่น เหมาะสำหรับที่จะเก็บไปศึกษาต่อ สภาพนอก สวยมาก F-VF.(6 หน้า)

Auction Result for LOT NO:139:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 140    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 4285  Download Blank POST-BID
1907 Provisional surcharge Fiscal Issue high value 10-40 Ticals set of 3 (#108-110) unused complete set of 3, high value 40t. Without gum others original gum with even tone. F.(3) CV=400,000THB.
2450 ชุดฤชากรตัวอย่าง ครบชุดสามราคา 10-40 บาท (#108-110) ยังไม่ใช้ครบชุด 3 ดวง ดวงราคา 40บาท ไม่มีกาว นอกนั้นกาวเดิม อมเหลืองอ่อน สภาพดี F.(3) CV=400,000THB.

Auction Result for LOT NO:140:   Sold at THB 185000

more details

LOT NO: 141    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1907 Provisional surcharge Fiscal Issue high value 10-40 Ticals set of 3 (#108-110), fine used set. VF. (3) CV=35,000THB.
2450 ชุดฤชากรครบชุดใช้แล้วครบชุด 3ดวง 10-40 บาท(#108-110) ดวง 40บาท VF.(3) CV=35,000THB.

Auction Result for LOT NO:141:   Sold at THB 16000

more details

LOT NO: 142    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1907 Provisional surcharge Fiscal Issue high value 10-40 Ticals set of 3 (#108-110) overprinted “SPECIMEN”, original gum with even tone. F.(3)
2450 ชุดฤชากรตัวอย่าง ครบชุดสามราคา 10-40 บาท (#108-110) “SPECIMEN”, กาวเดิม อมเหลือง สภาพดี F.(3)

Auction Result for LOT NO:142:   Sold at THB 38000

more details

LOT NO: 143    meaning meaning meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1908 “Jubilee Issue” 1 att (#115, 115b) mounted mint in block of nine. Error central value overprinted “๑๓๗ instead of “๑๒๗” and then the error was corrected. Fresh original gum with hinges on 2 values upper and lower center others are unhinged, rare multiple VF.(9)
2451 “รัชมังคลาภิเศก” ราคา 1 อัฐ (#115, 115b) ยังไม่ใช้ บล๊อคเก้า ดวงตรงกลาง ตลก ตัวแก้พิมพ์ “๑๒๗” เป็น “๑๓๗” และแก้ไขด้วยการต่อหาง (#115b) สภาพนอก กาวเดิม สีสด มีฮินท์สองดวง ที่เหลือไม่มีฮิ้นท์ สวยมาก VF.(9)

Auction Result for LOT NO:143:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 144    meaning meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1908 “Jubilee Issue” 8atts & 18atts 2 of each values (#118a, #118b, #119a, #119b) all variety with small “i” and spaced “i” between “l”, #119b is used other three unused. F.(4)
2451 “รัชมังคลาภิเศก” ราคา 8อัฐ & 18อัฐ อย่างละ 2 ดวง(#118a, #118b, #119a, #119b) ตลก “I” เล็ก และ ตลก ระยะ “i” กับ “l” ดวง #119b ใช้แล้ว นอกนั้นยังไม่ใช้ F.(4)

Auction Result for LOT NO:144:   unsold

more details

LOT NO: 145    meaning meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1908 “Jubilee Issue” 1atts, 3atts & 4atts in blocks of 4 (#115a, #116a, #117a) all blocks with one variety with small “i” unused dark brown gum. F.(12)
2451 “รัชมังคลาภิเศก” ราคา 1อัฐ 2อัฐ & 4อัฐ อย่างละ บล็อก 4 ดวง(#115a, #116a, #117a) ทุกบล็อกมีตลก “I” เล็ก หนึ่งดวง ยังไม่ใช้ กาวน้ำตาล F.(12)

Auction Result for LOT NO:145:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 146    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1908 Registered cover local used in Bangkok unmixed issue frankin with Jubilee Issue 1Att(#115), 3Atts(#116), 8Atts(#118) and 18Atts(#119) totally 30Atts payment double rate of 16Atts and registration fee 12Atts overfranked 2Atts, tied by BANGKOK 1 (BDR-03A) cds dated 11.11.08. On reverse bearing BANGKOK 2 (BDR-03A) arrival cds dated 12.11.08. On obverse bearing BANGKOK 1 bi-ligual registration label No.175. Fine. F.(1)
2451 ซองลงทะเบียนส่งภายในกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดรัชมังคลาภิเษกไม่ปนชุดอื่น ราคา 1อัฐ(#115), 3อัฐ(#116), 8อัฐ(#118) และ 18อัฐ(#119) รวม 30อัฐ จ่ายอัตราค่าส่งจดหมายสองเท่า 16อัฐ และค่าลงทะเบียน 12อัฐ ติดเกินไป 2อัฐ ประทับตรากรุงเทพฯ 1 (BDR-03A) วันที่ 11.11.08 ด้านหลังมีตรารับกรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 12.11.08 ด้านหน้ามีป้ายลงทะเบียนสองภาษากรุงเทพฯ 1 หมายเลข 175 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:146:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 147    meaning
Starting: THB 400000   Approx: € 11428  Download Blank POST-BID
1908 Horseman Statue 2Tical printed by Giesecke and Devrient final issued colour proof, perforated and mounted centrally on thick sunken card size 10.5x15cm., light red perforation guideline marks visible clearly on all sides near the perfs(the normal issue will not have the perforation guideline marks) this is the finalized proof before it actually gone into normal printing process, few light foxing on the card but does not affecting of the proof, one stain spot on the upper perf at 12 o'clock otherwise in very fresh condition, historical item, supreme rarity and unique. F-VF.(1) Note: the last time a similar item 1Tical also aunique item sold at Eurseree was exactly 10 years ago Sale#22 on 08/08/2010 Lot 328 at 600,000 Baht and since highlight in one of the most famous Grandprix Medal Collection.
2451 ชุดพระบรมรูปทรงม้า ชนิดราคา 2บาท พิมพ์ที่ห้างกีเซ็กและเดวเรียนท์ ปรู๊ฟสีจริง ปรุรู ติดตรงกลางบนกระดาษแข็ง ขนาด 10.5x15ซม. เส้นแนวบอกตำแหน่งปรุรูสีแดงอ่อนเห็นชัดมาก(ดวงปกติจะไม่มีแนวบอกตำแหน่งเส้นปรุรูนี้) ปรู๊ฟดวงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย ก่อนที่การพิมพ์ดวงปกติจะเริ่ม มีคราบสนิมอ่อนๆบางจุดบนกระดาษแข็งแต่ไม่ถูกดวงปรู๊ฟ ตัวดวงปรู๊ฟมีจุดสนิมหนึ่งจุดเล็กๆที่ 12นาฬิกา นอกนั้นสภาพสีสดสวยมาก สุดยอดความหายากมากๆ ชนิดราคา 1 บาทพบ 1 ดวง และ ดวงนี้ราคา 2บาท ก็พบเพียงดวงเดียวเท่านั้นเช่นกัน F-VF.(1) หมายเหตุ: รายการคล้ายๆกันนี้แต่เป็นชนิดราคา 1บาท ถูกประมูลจาก เอื้อเสรีฯ ครั้งที่ 22 เมื่อ 8/08/2553 รายการ 328 ราคาจบที่ 600,000 บาท

Auction Result for LOT NO:147:   Sold at THB 840000

more details

LOT NO: 148    meaning meaning
Starting: THB 400000   Approx: € 11428  Download Blank POST-BID
1908 Jubilee high values “Horsemen” 1-40b. (#120-6) complete set of 7 values in mounted mint block of 4, original gum but with light even brown colour, obverse still look very attractive, all blocks with corner margins except 1b., extremely rare for multiple, F-VF(28)
2451 ชุดรัชมังคลาภิเษก “ทรงม้า” 1 - 40บาท(#120-6) ยังไม่ใช้ครบชุด 7ดวง บล็อก 4 ไม่มีฮินท์กาวน้ำตาลอ่อนมีจุดเหลืองบางแห่งแต่ด้านหน้ายังดูสวยมาก ทุกบล็อกติดขอบมุมยกเว้น 1บาท เป็นบล็อก หายากมากๆ F-VF(28)

Auction Result for LOT NO:148:   Sold at THB 420000

more details

LOT NO: 149    meaning meaning
Starting: THB 340000   Approx: € 9714  Download Blank POST-BID
1908 Jubilee high values “Horsemen” 1-40b. (#120-6) complete set of 7 values in very fine used block of 4, all blocks with corner corner margins except 5b. with upper margin & 1b. without margin, extremely rare for multiples, F-VF(28)
2451 ชุดรัชมังคลาภิเษก “ทรงม้า” 1 - 40บาท(#120-6) ใช้แล้วครบชุด 7ดวง บล็อก 4 ทุกบล็อกติดขอบมุมยกเว้น 5บาทติดขอบบน และ 1บาท ไม่ติดขอบ เป็นบล็อก หายากมากๆ F-VF(28)

Auction Result for LOT NO:149:   Sold at THB 580000

more details

LOT NO: 150    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1908 Jubilee high values “Horsemen” 1-40b. (#120-6) complete set of 7 values, light mounted mint, original gum, even light tone in fine condition. F.(7) CV=87,500THB
2451 ชุดรัชมังคลาภิเษก “ทรงม้า” 1 - 40บาท(#120-6) ยังไม่ใช้ครบชุด 7 ดวง มีฮินท์บาง สภาพกาวเดิม สีอมเหลืองอ่อนๆ F.(7) CV=87,500THB.

Auction Result for LOT NO:150:   Sold at THB 36000
Found 3163 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price