รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 3163 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis - The First Crown Prince of Siam”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains & short perfs. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง ฟันสั้น สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:1:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Crown Prince Maha Vajirunhis - The First Crown Prince of Siam”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, some stains, lower right corner rounded. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง มุมล่างขวามน สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “Queen Consort Sunandha”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:3:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.M. Queen Savang Vadhana”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, very fresh, excellent condition. VF.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว สีสดมาก สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.M. Queen Saovapha Phongsri “, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, thinning and some faults. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี “ พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว หลังบาง มีตำหนิหลายแห่ง F.(1)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 20000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “HRH Krom Phaya Damrong”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “กรมพระยาดำรงราชานุภาพ” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:6:   Sold at THB 27000

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Princess Bahurada Manimaya”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.R.H. Prince Siriraj Kakudhabhanda”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains & some short perfs. F.(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF.(1)

Auction Result for LOT NO:8:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1880 Rama V - The Private Palace Local issue - “H.M. King Chulalongkorn”, for usage within the Royal family in the Palace for sending documents before stamps were issued; Printed in thick ungummed paper, few stains. F-VF(1)
2423 “ชุดแสตมป์ในวัง”(แสตมป์เจ้านาย) - “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” พิมพ์บนกระดาษหนาชนิดไม่มีกาว มีคราบเหลือง สภาพดีมาก F-VF(1)

Auction Result for LOT NO:9:   Sold at THB 58000

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1892 “Rajakumar” local Palace Issue 1att pink & black, locally printed on ungummed thin woven paper, the issue exclusively used within the palace, fine condition. F.(1)
2435 “ชุดราชกุมาร” ชนิดราคา 1อัฐ สีชมพู-ดำ พิมพ์ในประเทศบนกระดาษบางไม่มีกาว สำหรับใช้ภายในพระบรมมหาราชวังเท่านั้น สภาพดีมาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour dark pink, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีชมพูแก่ พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก ขอบรอบด้านใหญ่มาก หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour black, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinged, reverse center thinning still very rare, F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีดำ พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก หลังบาง หายากมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour grey, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, reverse minor thinning still very rare, F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีเทา พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก หลังบางเล็กน้อย หายากมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” mono-colour blue, engraved printing, imperforated & ungummed as issued, hinged, reverse thin, stains. F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก สีฟ้า พิมพ์ระบบลายเส้น ไม่ได้ปรุฟัน และไม่มีกาวตามปกติที่ออก หลังบาง สนิม F(1)

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in yellow & red in full 4 margins, ungummed, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองอ่อน-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:15:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in yellow & red in full 4 margins, ungummed, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองอ่อน-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in darker yellow & red in full 4 margins, ungummed, hinge remained, large jumbo margins all round, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองเข็ม-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ใหญ่มากทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:17:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in green & red in full 4 margins, ungummed, hinged remained, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเขียว-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:18:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in blue & red in full 4 margins, ungummed, hinged remained, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีฟ้า-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 23000

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 514  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in darker yellow & red in full 4 margins, ungummed, hinge remained, rare for full margin & undamaged copy, VF(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเหลืองเข็ม-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน หายากมากสำหรับขอบที่มสมบูรณ์ VF(1)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 21    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 428  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in grey & red in full 4 margins, ungummed, hinged remained, light thinning on reverse, F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเทา-แดงสองสี ระบบ litography ขอบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้าน ด้านหลังบางเล็กน้อย F(1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 22    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 228  Download Blank POST-BID
1881 “Unissued Elephant Essay 0 Penny” litography printing in grey & red, 3 uneven margins, ungummed, hinged remained, light thinning on reverse, F(1)
2424 แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ไม่ได้ออกใช้ ชนิดราคา 0 เพนนี รูปช้างเผือก พิมพ์สีเทา-แดงสองสี ระบบ litography ขอบไม่เสมอกัน ด้านหลังบางเล็กน้อย F(1)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 9000

more details

LOT NO: 23    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 142  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax – King’s Monogram Essay, 1877, Monogram Essay of King Chulalongkorn, 3 different mono colors red, brown and blue total 3 values, imperforated, ungummed paper, this issue was used for taxing paddy fields. Stains. F (3)
ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก” 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 “จ.ป.ร.” ชนิดไม่ปรุรู 3 ดวงต่างสี มีสีแดง น้ำตาล และ น้ำเงิน บนกระดาษไม่มีกาว อากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นา F.(3)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 5200

more details

LOT NO: 24    meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 571  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - Proof of gray Tamlung in vertical pair with left and right margin. Unwatermarked paper without gum. Minor fault but still fine. VF.(2)
อากรค่านา - ปรู๊ฟราคาตำลึง สีเทา สองดวงคู่แนวตั้งพร้อมชานกระดาษด้านซ้ายและด้านขวา บนกระดาษไม่มีลายน้ำและไม่มีกาว มีตำหนิแต่สภาพยังดี VF.(2)

Auction Result for LOT NO:24:   Sold at THB 39000

more details

LOT NO: 25    meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - King's Monogram Essay, 1877, Monogram Essay mono-colour in green of King Chulalongkorn in full imperforated sheetlet of 12, ungummed paper, this issue was used for taxing paddy fields, extremely rare in complete sheetlet. F-VF.(12) Ex.
ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 จ.ป.ร. สีเขียว ชนิดไม่ปรุรูเต็มแผ่น 12 ดวง บนกระดาษไม่มีกาว อากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นา เต็มแผ่นหายากมากๆ F-VF.(12)

Auction Result for LOT NO:25:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 26    meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
Agriculture Tax - King's Monogram Essay, 1877, Monogram Essay mono-colour in red of King Chulalongkorn in full imperforated sheetlet of 12, ungummed paper, this issue was used for taxing paddy fields, extremely rare in complete sheetlet. F-VF.(12) Ex. Dr
ต้นแบบอากรค่านาชุดแรก 2420 ตัวอย่างอักษรย่อรัชกาลที่ 5 จ.ป.ร. สีแดง ชนิดไม่ปรุรูเต็มแผ่น 12 ดวง บนกระดาษไม่มีกาว อากรชุดนี้ออกใช้สำหรับเก็บภาษีที่นา เต็มแผ่นหายากมากๆ F-VF.(12)

Auction Result for LOT NO:26:   Sold at THB 41000

more details

LOT NO: 27    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
General Revenue - First Issue”, 1883 First Issue 1Seeo-1Tical (Blakeney #FG-0001-06) complete mint set of 5 values, Tical in strip of 3 and block of 6(2x3) all mint and one document affixed with 1Tical. Also including 6 Tical surcharged on 1 Tical in solo and block of 4 and block of 6(3x2), all mint. Nicely housed on 6 Lighthouse album pages. Fine except 1 value of 1Tical fault. Inspection suggested. F.(6 pages)
อากรแสตมป์ - ชุดแรก, 2426 ชุดแรก ราคา 1เสี้ยว-1บาท (Blakeney #FG-0001-06) ครบชุด 5 ดวง ราคา 1บาทเป็นแถวแนวนอน 3 ดวงและบล็อก 6(2x3) ทั้งหมดยังไม่ใช้ และราคา 1บาทอยู่บนเอกสาร นอกจากนี้ยังมีดวงแก้ราคา 6 บาท บน 1 บาท ดวงเดี่ยว บล็อกสี่และบล็อก 6(3x2) ทั้งหมดยังไม่ใช้ จัดเรียงอย่างสวยงามบนกระดาษอัลบั้ม Lighthouse จำนวน 6 แผ่น สภาพดียกเว้นราคา 1บาทดวงหนึ่งแหว่งและหัก ควรตรวจสอบ F.(6 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 28    meaning
Starting: THB 22000   Approx: € 628  Download Blank POST-BID
General Revenue - First Issue, 1883, “Surcharged Series” used included 1 Baht on 1 Seeo, Wen Pasadu 4 Baht on 1 Seeo in red, 10 Baht on 1 seek and 20 Baht on 1 seek; mint included 1 Att on 1 Seeo and 4 Baht on 1 Seeo. Mixed condition. F.(6)
อากรแสตมป์- ชุดแรก, 2426, “รุ่นดวงแก้ราคา” ใช้แล้วประกอบด้วย ราคา 1 บาท แก้บน 1 เสี้ยว, ราคา เวรพัสดุ 4 บาท แก้บน 1 เสี้ยว สีแดง, ราคา 10 บาท แก้บน 1 ซีก และ ราคา 20 บาท แก้บน 1 ซีก; ยังไม่ใช้ ประกอบด้วย ราคา 1 อัฐ แก้บน 1 เสี้ยว และ ราคา 4 บาท แก้บน 1 เสี้ยว สภาพมีตำหนิเล็กน้อย 10 & 20บาท หายากมากๆ F.(6)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 60000

more details

LOT NO: 29    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Fuang” imperforated trail colour proof in green on thin paper, hinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา เฟื้อง บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:29:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 30    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Fuang” imperforated trail colour proof in green on rare thick paper, hinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา เฟื้อง บนกระดาษหนามาก ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก ชนิดกระดาษหนาหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:30:   Sold at THB 10500

more details

LOT NO: 31    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Seek” imperforated trail colour proof in green on thin paper, unhinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา ซีก บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู ไม่มีฮินท์ สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:31:   Sold at THB 7400

more details

LOT NO: 32    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Sio” imperforated trail colour proof in green on thin paper, hinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา เสี้ยว บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:32:   Sold at THB 6600

more details

LOT NO: 33    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Salung” imperforated trail colour proof in green on thin paper, hinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา สลึง บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:33:   Sold at THB 7200

more details

LOT NO: 34    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” “Salung” imperforated trail colour proof in green on rare thick cardboard paper, hinged. VF.(1)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” ตัวอย่างทดลองสีเขียว ชนิดราคา สลึง บนกระดาษแข็งหนามาก ไม่ปรุรู มีฮินท์ สวยมาก ชนิดกระดาษแข็งหายากมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:34:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 35    meaning meaning meaning
Starting: THB 24000   Approx: € 685  Download Blank POST-BID
1883 “King Chulalongkorn Portrait - First Issue” Sio, Fuang, Salung & Tical 4 values se-tenant block of 4, trail colour proof in green on thin paper, rare in large multiple, exhibition item. VF.(4)
2426 “พระบรมรูป ร.๕ อากรแสตมป์ชุดแรก” 4ชนิดรวมในบล็อกเดียวกัน (เสี้ยว เฟื้อง สลึง และ บาท) ตัวอย่างทดลองสีเขียว บนกระดาษบาง ไม่ปรุรู ไม่มีฮินท์ แต่ด้านหลังมีรอยยับ เป็นบล็อกใหญ่หายากมาก เหมาะกับการประกวด สวยมาก (4)

Auction Result for LOT NO:35:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 36    meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1428  Download Blank POST-BID
Document - Verdict No. 110/114 dated October R.S. 114 affixed with General Revenue First Issue - Revalued 20baht on 1 sik (FG-0111) surcharged in black, tied by handstamp of Kasem Rajsupavadee Civil Court. Stamp with 2 tiny scratched at lower left and right corner but still fine. Rare. Inspection sugested. F.(1)
เอกสาร - คำตัดสินที่ 110/114 ลงวันที่ ตุลาคม ร.ศ. 114 ผนึกอากรทั่วไปชุดแรก-แก้ราคา ราคา 20บาท บน 1 ซีก (FG-0111) ตัวพิมพ์แก้สีดำ ประทับด้วยตราของศาลแพ่งเกษมราชสุภาวดี แสตมป์มีรอยถลอกเล็กๆที่มุมล่างด้านซ้ายและด้านขวา แต่สภาพยังดี หายาก F.(1)

Auction Result for LOT NO:36:   Sold at THB 105000

more details

LOT NO: 37    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 714  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Four Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B3), watermark crown CC, very fine used. F(1) APEX(American Philatelic Expertising Service) certied #119904 dated 10/06/1999
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Four Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B3), watermark crown CC, very fine used. F(1) APEX(American Philatelic Expertising Service) certied #119904 dated 10/06/1999

Auction Result for LOT NO:37:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 38    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” purple brown Straits settlements Queen Victoria (#B4) unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, F(1) K. Ceremuga certified #3400 dated 15/3/2004
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Five Cents” purple brown Straits settlements Queen Victoria (#B4) unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, F(1) K. Ceremuga certified #3400 dated 15/3/2004

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 39    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, VF(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, VF(1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 40    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) fine used, watermark crown CC, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) fine used, watermark crown CC, F(1)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) fine used, watermark crown CC, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Six Cents” liac Straits settlements Queen Victoria (#B5) fine used, watermark crown CC, F(1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” Slate Straits settlements Queen Victoria (#B7) fresh unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, VF(1) P.A.T. certified #48/2019
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” Slate Straits settlements Queen Victoria (#B7) fresh unused with part original gum, hinged, watermark crown CC, VF(1) P.A.T. certified #48/2019

Auction Result for LOT NO:42:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 43    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” Slate Straits settlements Queen Victoria (#B7) unused without gum, watermark crown CC, VF(1) P.A.T. certified #48/2019
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Ten Cents” Slate Straits settlements Queen Victoria (#B7) fresh unused with part original gum, watermark crown CC, VF(1) P.A.T. certified #48/2019

Auction Result for LOT NO:43:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 44    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B8) fine used, watermark crown CC, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twelve Cents” blue Straits settlements Queen Victoria (#B8) fine used, watermark crown CC, F(1)

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 85  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twenty Four Cents” green Straits settlements Queen Victoria (#B9) fine used, watermark crown CC, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Twenty Four Cents” green Straits settlements Queen Victoria (#B9) fine used, watermark crown CC, F(1)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 857  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two on Thirty Cents” pale red Straits settlements Queen Victoria (#B12) fine used, watermark crown CC, F(1) APEX(American Philatelic Expertising Service) certified #144491 dated 3/12/2002
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two on Thirty Cents” pale red Straits settlements Queen Victoria (#B12) fine used, watermark crown CC, F(1) APEX(American Philatelic Expertising Service) certified #144491 dated 3/12/2002

Auction Result for LOT NO:46:   unsold

more details

LOT NO: 47    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 114  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” brown Straits settlements Queen Victoria (#B13) fine used, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2896 dated 1/10/2003
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” brown Straits settlements Queen Victoria (#B13) fine used, watermark crown CA, F(1) K. Ceremuga certified #2896 dated 1/10/2003

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 285  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), unused block of 4 with part original gum, 2 without hinged, watermark crown CA, F-VF.(4)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), unused block of 4 with part original gum, 2 without hinged, watermark crown CA, F-VF.(4)

Auction Result for LOT NO:48:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), unused with part original gum, hinged, watermark crown CA, F(1)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), unused with part original gum, hinged, watermark crown CA, F(1)

Auction Result for LOT NO:49:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 57  Download Blank POST-BID
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), 2 pcs., unused without gum and fine used, watermark crown CA, F.(2)
1882-5 British Post Office in Bangkok surcharge “B” overprinted on “Two Cents” rose Straits settlements Queen Victoria (#B14), 2 pcs., unused without gum and fine used, watermark crown CA, F(2)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold
Found 3163 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price