รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Rattanakosin Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องรัตนโกสินทร์ ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 10th August at 10.30 am & 11th August 2019 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 7th - 10th August at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 7 - 10 สิงหาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over 2,000 lots with starting prices over 30,000,000 THB. (€850,000)
Featuring 3 famous collections:

1. The Late Peter Ahrens “My Collection of Thai Stamps”
2. “Registration Markings” – Richard Blakeney
3. “The Museum Collection” – Thai Flat coins 1835-2005

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs, full sheets and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: “The Museum Collection” is supreme with vase key and very important items of Thai numismatic. Others are graded and ungraded gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images. Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (Lot 1-265 Plate 11-62 / Lot 301-417 Plate 65 - 87 / Lot501-1126 หน้า 1-60)
 
Saturday 10th August 2019 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2562 เวลา 10.30น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 "My Thai Stamps Collection" Peter Ahrens "My Thai Stamps Collection" Peter Ahrens 1-265 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 266-300  
SECTION 2 "Siam Registered Mails" H.R.Blakeney "ซองลงทะเบียนสยาม" H.R.Blakeney 301-417 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 418-500  
SECTION 3 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 501-597 Print this section catalogue
SECTION 4 REVENUES อากรแสตมป์ 598-610 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 611-702 Print this section catalogue
SECTION 6 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 703-721 Print this section catalogue
SECTION 7 STAMPS: LOTS / COLLECTION RAMA V-VIII รายการแสตมป์รวม ร.5 - ร.8 722-738 Print this section catalogue
SECTION 8 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 739-771A Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 772-794 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 795-832 Print this section catalogue
SECTION 11 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 833-869 Print this section catalogue
SECTION 12 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 870-943 Print this section catalogue
SECTION 13 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 944-1015 Print this section catalogue
SECTION 14 PROGRESSIVE PROOFS แสตมป์ตัวอย่างทดลองพิมพ์ 1016-1093 Print this section catalogue
SECTION 15 STAMPS: LOTS / COLLECTION RAMA IX รายการแสตมป์รวม ร.9 1094-1126 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1127-1200  

Session 2: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย (หน้า 61 -102)
 
Saturday 10th August 2019 at 3.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 16 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 1201-1384 Print this section catalogue
SECTION 17 BANKNOTE SERIES IX - XVII ธนบัตร รุ่น 9 - 17 1385-1571 Print this section catalogue
SECTION 18 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 1572-1729 Print this section catalogue
SECTION 19 PROOF - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ - ธนบัตรตัวอย่าง 1730-1751 Print this section catalogue
SECTION 20 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1752-1762 Print this section catalogue
SECTION 21 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1763-1784 Print this section catalogue
SECTION 22 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1785-1801 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1802-2000  

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 103-124)
 Sunday 11th August 2019 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 9.30น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 23 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2171 Print this section catalogue
SECTION 24 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2172-2258 Print this section catalogue
SECTION 25 BOND & WARRANTS พันธบัตร และ เอกสารการเงิน 2259-2262 Print this section catalogue
SECTION 26 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2263-2309 Print this section catalogue

Session 4: BUDDHA - CASTING ALLOYS - POD DUANG - ANCIENT MONEY - พระพุทธรูป - รูปหล่อ - พดด้วง - เงินโบราณ (หน้า 125-149)
 Sunday 11th August 2019 at 11.00 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 27 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2310-2493 Print this section catalogue
SECTION 28 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 2494-2520 Print this section catalogue
SECTION 29 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา (ก่อน พ.ศ. 2325) 2521-2575A Print this section catalogue
SECTION 30 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 2576-2607 Print this section catalogue
SECTION 31 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 2608-2667 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 150-159)
 Sunday 11th August 2019 at 1.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 32 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2668-2735 Print this section catalogue
SECTION 33 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2736-2775 Print this section catalogue
SECTION 34 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2776-2780 Print this section catalogue
SECTION 35 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2781-2803 Print this section catalogue

Session 6: THE MUSEUM COLLECTION-GOLD COINS-THAI MEDALS-ROYAL DECORATIONS-THAI COINS RAMA III-IX
 ชุดพิพิธภัณฑ์ (Plate 143-160)-เหรียญกษาปณ์ทองคำ-เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย-เหรียญกษาปณ์ไทย (หน้า 160-203)
Sunday 11th August 2019 at 2.00 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 36  "The Museum Collection" Flat Coins 1835-1946 ชุดพิพิธภัณฑ์ ร.3 - ร.8 (2378-2489) 2804-2865 Print this section catalogue
SECTION 37 THAI GOLD COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 2866-2960 Print this section catalogue
SECTION 38 COIN: RAMA III - VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.3 - ร.8 (2378-2489) 2961-3116 Print this section catalogue
SECTION 39 MEDALS RAMA V - VIII (1870-1946) เหรียญที่ระลึก ร.5 - ร.8 (2413-2489) 3117-3175 Print this section catalogue
SECTION 40 MEDALS: RAMA IX (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 3176-3343 Print this section catalogue
SECTION 41 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ ร.9 (2490-ปัจจุบัน) 3344-3460 Print this section catalogue
SECTION 42 COINS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3461-3536 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.
8th - 11th August 2019(4 days) @ Ayudhaya Room:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA

5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.

SPECIAL MEETING ARRANGEMENTS:

Thai Medal Association:
General Meeting on Sunday 11th August @Ayudhaya Room 10.00 – 15.00: Members and non-members are all welcomed.

Thailand Philatelic Society (TPS) from U.K. and Society for Thai Philately (STP) from USA: Will jointly be attended during 8th – 11th August @Narai Hotel to meet old and new members with all matters. All are welcomed.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai