รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 78 from total of 3163     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 78    meaning Starting: THB 12000   Approx: € 342  Download Blank POST-BID
1887-1907 Selection useful remainder of mostly 2nd issue and its surcharges 1887-1907 containing Second Issue (#12-19) complete set of 8 values in one mounted mint set and 1 used set. Also included value 24Atts(#18) in block of 6(#x2) with “H.S.B.C.” handstamp and various surcharged both unused and used such as “1Att on 2Atts (#21-23)”, “4Atts on 24Atts (#31-32)”, “4Atts on 24Atts (#33-35)”, “2Atts on 64Atts(#37-42)”, etc. Inspection suggested. Fine. F.(21 Lighthouse pages)
กลุ่มแสตมป์ ชุดสอง และตัวแก้ราคา ที่ออกจำหน่ายในช่วงปี 2430-50 จัดบนกระดาษอัลบั้ม Lighthouse จำนวน 21 แผ่น ประกอบด้วยชุดสอง (#12-19) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้แต่ติดฮินท์และใช้แล้วอย่างละ 1 ชุด นอกจากนี้ยังมีราคา 24อัฐ(#18) บล็อก 6(#x2) ประทับคำว่า “H.S.B.C.” และชุดตัวพิมพ์แก้ราคาอีกมากมาย เช่น “ชุด 1อัฐ บน 2อัฐ (#21-23)”, “ชุด 4อัฐ บน 24อัฐ (#31-32)”, “ชุด 4อัฐ บน 24อัฐ (#33-35)”, “ชุด 2อัฐ บน 64อัฐ(#37-42)”, เป็นต้น ส่วนที่เหลือของชุดสะสมที่ดีมาก ควรตรวจสอบ สภาพดี F.(21 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 31000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 78 from total of 3163    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price