รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 28 from total of 3163     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 28    meaning Starting: THB 22000   Approx: € 628  Download Blank POST-BID
General Revenue - First Issue, 1883, “Surcharged Series” used included 1 Baht on 1 Seeo, Wen Pasadu 4 Baht on 1 Seeo in red, 10 Baht on 1 seek and 20 Baht on 1 seek; mint included 1 Att on 1 Seeo and 4 Baht on 1 Seeo. Mixed condition. F.(6)
อากรแสตมป์- ชุดแรก, 2426, “รุ่นดวงแก้ราคา” ใช้แล้วประกอบด้วย ราคา 1 บาท แก้บน 1 เสี้ยว, ราคา เวรพัสดุ 4 บาท แก้บน 1 เสี้ยว สีแดง, ราคา 10 บาท แก้บน 1 ซีก และ ราคา 20 บาท แก้บน 1 ซีก; ยังไม่ใช้ ประกอบด้วย ราคา 1 อัฐ แก้บน 1 เสี้ยว และ ราคา 4 บาท แก้บน 1 เสี้ยว สภาพมีตำหนิเล็กน้อย 10 & 20บาท หายากมากๆ F.(6)

Auction Result for LOT NO:28:   Sold at THB 60000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 28 from total of 3163    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price