รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 35.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 79 from total of 3163     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 79    meaning Starting: THB 6000   Approx: € 171  Download Blank POST-BID
1887 Letter Card - Lot of 4 mint letter cards consisted of 2Atts (#LC-0001) for use in Bangkok, 4Atts(#LC-0004) for domestic, 10Atts(#LC-0003) and 12Atts(#LC-0004) for overseas. Also included used letter card 10Atts(#LC-0003) from Bangkok to U.S.A.; 12Atts(#LC-0004) from Bangkok to U.S.A., Postal card Second Issue 4Atts(#PC-0004) from Bangkok to Denmark and Reply Card (#PC-0004) from Bangkok to Russia. Fine but minor edging fault. F.(8)
ไปรสนีย์บรรณ์ - กลุ่มไปรสนีย์บรรณ์ยังไม่ใช้ 4 ใบ ประกอบด้วย ราคา 2อัฐ (#LC-0001) สำหรับกรุงเทพฯ, ราคา 4อัฐ(#LC-0004) สำหรับภายในประเทศศ, ราคา 10อัฐ(#LC-0003) และราคา 12อัฐ(#LC-0004) สำหรับต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีไปรสนีย์บรรณ์ใช้แล้ว ราคา 10อัฐ(#LC-0003) จากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา; ราคา 12อัฐ(#LC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา, ไปรษณีย์บัตรชุดสอง ราคา 4อัฐ(#PC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปเดนมาร์ค และใบตอบ (PC-0004) จากกรุงเทพฯ ไปรัสเซีย สภาพดีแต่บางใบมีตำหนิที่ขอบ F.(8)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 6000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 79 from total of 3163    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 10th-11th August 2019; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price